Deklaracja PIT-28 2023 / 2024 dla ryczałtu ewidencjonowanego

Deklaracja PIT-28 to druk przeznaczony dla podatników, którzy w roku 2023 zadecydowali, aby rozliczać się zgodnie z zasadami ryczałtu ewidencjonowanego. Taką możliwość mają ci podatnicy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, a także wspólnicy w spółkach jawnych oraz spółkach cywilnych – o ile w spółce nie ma wspólników, nie będących osobami fizycznymi. Ta forma rozliczenia dotyczy także tych podatników, którzy osiągnęli przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu oraz podnajmu.


Termin dla prowadzących działalność

Każdy podatnik, który zamierza rozliczać się z działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego, musi uprzednio zgłosić taki zamiar, poprzez złożenie stosownego oświadczenia organom podatkowym. Termin zadeklarowania tej formy rozliczenia to 20 stycznia, zaś w sytuacji, gdy działalność rozpoczynana jest w roku podatkowym, zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności. W sytuacji, gdy podatnik korzystał z rozliczenia w formie ryczałtu w latach ubiegłych i nie składał oświadczenia o rezygnacji z takiej formy, zawiadomienie nie jest potrzebne.


Rozliczenie podatkowej rocznej deklaracji PIT-28 darmowy program polecany przez fachowców. Sprawdzony sposób na rozliczenie roczne bez pomyłki

Termin dla najmu i dzierżawy

Warunkiem prawidłowego rozliczenia dzierżawy, poddzierżawy, najmu lub podnajmu jest zawiadomienie organów podatkowych do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał po raz pierwszy przychód z danego tytułu. Podobnie, jak w przypadku działalności gospodarczej, zawiadomienie nie jest wymagane, jeśli podatnik korzystał z rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym w latach ubiegłych. Podatnik, który chce zrezygnować z rozliczenia ryczałtem, musi złożyć do Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy rozliczenia do 20 stycznia danego roku lub, gdy 20 stycznia przypada na dzień wolny od pracy – w najbliższym dniu roboczym, następującym po 20 stycznia.


Ulgi i odliczenia

Wybór rozliczenia przez deklarację PIT-28 i ryczałt ewidencjonowany uniemożliwiają podatnikowi odliczenie kosztów uzyskania przychodów. Ulga prorodzinna, tzw. ulga na dziecko, także nie przysługuje podatnikom składającym PIT-28. Również ulga na działalność badawczo rozwojową nie ma zastosowania dla rozliczenia przy wykorzystaniu deklaracji PIT-28. Wciąż jednak można odliczyć składki na ZUS i składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Ulgi i odliczenia, których nie wymieniono w tym akapicie, są możliwe przy rozliczeniu ryczałtem, do kwoty. Podobnie jest z ulgą abolicyjną.


Program PIT 2023 rozlicznie roczne z podpowiedziami i poradami – zobacz dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-28 składa do urzędu skarbowego

Odpis 1,5% dla OPP

Rozliczenie na deklaracji PIT-28, podobnie jak rozliczenie na deklaracji PIT-37, daje możliwość dokonania odpisu 1,5% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Aby dokonać takiego odpisu, należy podać numer KRS wybranej organizacji w przeznaczonym do tego polu formularza rozliczenia rocznego za rok 2023.


Obowiązkowe załączniki

Deklaracji PIT-28 zawsze towarzyszy załącznik PIT-28A, albo załącznik PIT-28B. To, który załącznik powinien zostać dodany do zeznania podatkowego, zależne jest od źródła uzyskania przychodu. Załącznik PIT-28A jest przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko, zaś PIT-28B dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki lub spółek. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem pit-format.pl/jak-rozliczyc-pit/pit-28.


Jeśli nie wiesz jak wypełnić PIT-28, pobierz najlepszy program PIT i wypełnij deklaracje szybko i pewnie, z podpowiedziami krok po kroku

Inne załączniki

Możliwe , że do deklaracji danego podatnika potrzebne będą też inne załączniki. Może być to PIT-D, jeśli podatnik dokonuje odliczenia od dochodu lub podatku z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych, także w sytuacji, gdy wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe. Załącznikiem do PIT-28 może być też PIT O – przeznaczony do odliczeń od dochodu, oczywiście z wyjątkiem ulgi rodzinnej, która nie przysługuje, a także z wyjątkiem odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, które ujmuje się w formularzu PIT-D. Załącznik PIT-2K dołączą do zeznania rocznego ci podatnicy, którzy chcą zadeklarować wysokość wydatków związanych z inwestycją, której celem było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.


Jak wypełnić bez pomyłek?

Najbardziej powszechnym sposobem polskich podatników na bezbłędne wypełnienie deklaracji PIT-28 jest skorzystanie z pomocy, którą zapewnia darmowy program PIT. Zawiera on kreator rozliczenia, który prowadzi użytkownika przez wszystkie kroki wypełnienia zeznania podatkowego, zadając pytania pomocnicze, dzięki czemu nawet osoba nie posiadająca specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, poradzi sobie z rozliczeniem, korzystając z wszystkich przysługujących ulg i odliczeń.


Deklaracja PIT-28 w rozliczeniu PIT 2023 bez tajemnic – sprawdź dla kogo jest przeznaczony, do kiedy wysłać i jak wypełnić Twój e-PIT?